gallery/engineering
gallery/checkbox
gallery/marker

Haldurist

Jaanus Nurmoja haldab seda veebipesa. Hariduselt ajakirjanik, tegevusalalt muusik ja lisaks veel vabatahtlik veebiarendaja, tulevikus loodetavasti koolitatud programmeerija. Ühiskondlikku aktiivust ilmutanud kodanikupalga aktivistina ning haldab mõistagi ka vastavaid veebilehti ..

gallery/pict1

Kodanikupalgast

Idee kohaselt peaks igal inimesel olema garanteeritud rahasumma, mis võimaldab elada mitte küll jõukalt, kuid väärikalt. Kõik muud võimalikud tulud (töötasu, ettevõtlustulu jne) ainult lisanduksid, asendamata või kahandamata kodanikupalka. Kui suur see peaks olema, kuidas rahastatud, milline võib olla kodanikupalga mõju? Seda käsitletaksegi kodanikupalga veebis. 

Peegeldaja

Pildipesa

Laulumehed

Jaanus Nurmoja veebipäevikus on arvamusavaldusi ja mitte ainult. ..

Nagu nimigi ütleb, on tegemist fotosaidiga.

Pooleksperimentaalne portaalike teabega Rakvere meestelaulukollektiivide ning erinevate muusikateoste kohta.

gallery/pic05